Allt inom linjemålning & vägmarkering


Väglinjer - Skolgårdar - Parkeringsplatser
Kontakta oss

Behöver ni hjälp med linjemålning?

Gästrike Trafikmålning har mångårig erfarenhet av linjemålning och en ständigt återkommande kundkrets av både kommuner, privata företag (stora som små) samt bostadsrättsföreningar.

Vi har i dagsläget en komplett vagnspark för att kunna åta oss all form av linjemålning & vägmarkering, allt ifrån utsättning av vägmarkering till borttagning av vägmarkeringar.

Våra linjemålare utför alla former av linjemålningsarbete och alla vägmarkeringar såsom väglinjer och symboler. Vi kan utföra dekorativa markeringar t.ex på skolgårdar och parkeringar och erbjuder även borttagning av befintliga linjer.

Under fliken Galleri finns bilder från jobb vi utfört.

Vi har utfört linjemålning från Pajala i norr till Helsingborg i söder, inget jobb är för litet eller för stort!

Begär offert på linjemålning

Våra linjemålare står redo att hjälpa er med ert projekt! Varmt välkommen att kontakta oss och berätta vad ni behöver hjälp med så tar vi fram en offert och en tidsplan för att få jobbet gjort. Vi arbetar från norr till söder i hela landet och tar på oss både små och stora uppdrag.

Kontakta oss
linjemålning utförd av duktiga linjemålare

Erfarna linjemålare

Våra linjemålare står redo att hjälpa er med alla typer av linjemålningsarbeten - från vägar och gator till parkeringsplatser, skolgårdar och lagerlokaler. Vi har lång erfarenhet i branschen, en modern maskinpark och utför våra tjänster i hela landet. Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Linjemålning av vägar - vårt främsta uppdrag

Vägmarkeringar av olika slag är det uppdrag som vi främst blir anlitade för. Det är varje år många mil vägar som behöver uppdaterade väglinjer och vägmarkeringar för att säkerställa en trygg trafikmiljö. Väglinjer slits och behöver med jämna mellanrum uppdateras.

Likaså är det många vägar som får ny beläggning, och därmed behöver de också nya linjer. Vägnätet expanderas också och då är vi där och bidrar med den linjemålning och de vägmarkeringar som behövs. Vi samarbetar med många av de största vägentreprenörerna som underentreprenör för just vägmarkeringar och linjemålning. Likaså anlitas vi ofta av privata vägsamfälligheter och kommuner som behöver hjälp av kunniga linjemålare för att få de vägmarkeringar som behövs på både landsvägar och i stadsmiljö.

Parkering eller sportplan - vi fixar linjerna

Parkeringsplatser behöver förstås tydligt utmärkta parkeringsrutor, men det kan även finnas behov av kompletterande linjer som markering av handikapp- och familjeparkering eller laddplatser för elbilar. Linjer som markerar parkeringsförbud, siffror på numrerade parkeringar och färdriktningspilar är också vanliga önskemål. Vi har utfört linje- och markeringsmålning på parkeringsplatser åt såväl bostadsrättsföreningar, företag och välkända matvarukedjor för att nämna några kunder.

Vi anlitas ofta för att måla ytor för sport och lek. Skolgårdar och sportplaner förses gärna med målade linjer för en hållbar och lättskött yta. Man kan till exempel måla upp basketplaner, lekrutor och hopphagar.

Med rejält målade linjer så räcker det att sopa eller spola av ytan för att den ska se ut som ny. Linjerna håller i många år och kan lätt förnyas igen vid behov.

Invändig linjemålning

Det är inte bara i utemiljöer som det kan vara nödvändigt med linjemålning. Vi utför även denna typ av arbeten i inomhusmiljöer. Några vanliga exempel är större lagerlokaler och butiker där man behöver märka upp olika ytor tydligt. Även sportarenor och mässhallar är exempel på miljöer där linjemålning kan vara användbar för att underlätta för människor att hitta i lokalerna och märka ut specifika ytor.

I inomhusmiljöer kan det vara viktigt att man arbetar med specifika färger för att ett budskap ska gå fram tydligt eller för att passa ihop med en butiks grafiska profil. Det kan även finnas önskemål om halkskydd i färgen om det handlar om en lager- eller butikslokal där fotgängare kommer att röra sig över en målad yta. Allt sånt kan vi givetvis tillgodose utifrån era specifikationer.

Vi har utrustningen för jobbet

För att kunna utföra linjemålning i olika miljöer så har vi en stor och välutrustad maskinpark. Vi har lastbilar som hanterar storskalig målning av gator och motorvägar samt mindre fordon som klarar av att arbeta i trängre stadsmiljö, på mindre parkeringar och liknande. För inomhusmiljöer har vi utrustning som kan manövreras för hand. Kort sagt så har vi det som krävs för att våra linjemålare ska kunna göra jobbet i alla miljöer.

Vi utför linjemålning både med extrudering och med sprayning utifrån vad som passar bäst för ändamålet. Skulle ytan som ska målas ha någon form av skada så har vi även utrustning för att utföra asfaltslagning med hjälp av gjutasfalt.

Goda referenser

Vi samarbetar med många större väg- och byggentreprenörer som exempelvis NCC, Skanska, PEAB och Riksbyggen samt har utfört arbeten åt ett flertal kommuner de senaste åren. Vi kan även visa upp fina referenser från många bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Läs mer om oss och våra referenser här.

Samarbetspartners

Vi utför även arbeten åt bostadsrättsföreningar,samfälligheter samt kommuner.

Vi fixar linjerna!
Kontakta oss